logo

reklam
22 Kasım 2016

Manisa Ticaret Borsası’nda Seminer

Hangi Tarımsal Yatırımlar %50 Hibe Desteği Alabilir?

Manisa Ticaret Borsası ile Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi işbirliğinde dün “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve Hibe Destekleri için Proje ile Başvuru Süreci” hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen seminere yatırım yapmayı düşünen işletmeler ve üreticiler katıldı.

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü uzmanlarının sunumlarıyla gerçekleştirilen seminerde; 21 Ekim 2016 Tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/37 No’lu “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve tebliğ uyarınca %50 Hibe Desteği kapsamına giren Yatırım Konuları ayrıntılı olarak anlatıldı.

ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Seminerde ayrıca; Son başvuru tarihi 04.12.2016 olan destek döneminden yararlanmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Üretici Birliklerinin www.tarim.gov.tr adresinden online başvuru yapabilecekleri, projelerinin uyumluluğu ve yöntemi hakkında ise Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nden ayrıntılı destek alabilecekleri belirtildi.

Manisa’da Desteklenen Yatırım Konuları;

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.5 milyon Türk Lirası,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, 2 milyon Türk Lirası,

c) Soğuk hava deposu, 1.5 milyon Türk Lirası,

ç) Çelik silo, 1.5 milyon Türk Lirası,

d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2 milyon Türk Lirası,

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 2 milyon Türk Lirası,

f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, en az 30.000TL, en fazla 500.000TL

f-1) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:

1-1) Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı (Denizde yapılan kafes balıkçılığı hariç), balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre,

1-2) Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır)

1-3) Yaylacılar ve arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çadır ahır ve ağıl,

1-4) Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.

1-5) Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

1-6) Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabiliyor.

Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki altı guruptan sadece bir gurubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü gurubun içindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü gurup içindeki plastik tünele başvuruda bulunamaz.

f-2) Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi

Seminer üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi

Share
1113 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ